ŠKOLNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Na praxi si nehrajeme, my ji skutečně děláme! 

Školní farma navazuje na naučnou zemědělskou stezku svojí polohou i využitím. Na rozdíl od stezky, která je využívána pro výuku rostlinné výroby, je farma zaměřená na výrobu živočišnou. Chováme zde užitková hospodářská zvířata – krávy, ovce, kozy, prasata, králíky, vodní a hrabavou drůbež a také včely. Farmu využívají hlavně žáci oborů Agropodnikání, Veterinářství a Zemědělec – farmář, ale po dohodě ji mohou navštívit i základní a mateřské školy z okolí, čehož často využívají.  

Krávy a prasata chováme v pronajaté stáji na Krajském statku Frýdlant. Prasata, tedy dvě čistokrevné prasnice národního plemene Přeštické černostrakaté a jejich selata, jsou ve chlévě celoročně. Krávy a telata (chováme Český strakatý skot a jednu kravičku Jersey) jsou od jara do podzimu na pastvině a do chléva chodí jenom na zimu. Přes ulici naproti krajskému statku máme velkou oplocenou zahradu s budovou pro kozy, ovce, králíky a drůbež, s učebnou včelařství, plachtovou halou na seno a dvěma včelíny. Tady chováme všechna ostatní zvířata – dvanáctihlavé stádečko plemenných ovcí Clun Forest, několik koz,  čistokrevné králíky plemen Český černopesíkatý a Kastorex a z drůbeže husy, kachny, krůty, slepice a perličky.

O všechna zvířata na farmě se při odborném výcviku starají naši žáci oboru Zemědělec – farmář, kteří musí každý den podojit krávy, vykydat hnůj, nastlat novou podestýlku a nakrmit. Ve spolupráci se studenty oboru Agropodnikání a Veterinářství provádějí i různé další zákroky, jako je označování zvířat, asistence u porodů, ošetřování paznehtů, střihání ovcí, odčervování nebo léčba nemocí. Od jara do podzimu se žáci starají také o faremní louky a pastviny – smykují, hnojí, stavějí oplůtky pro pastvu a sklízejí seno a senáž, aby bylo v zimě čím krmit.

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

CHOVÁME PRASATA, DRŮBEŽ, SKOT, KONĚ, OVCE, KOZY A VČELY

Modernizujeme zemědělskou techniku

Škola se dlouhodobě snaží posílit výuku žáků, a to tak, že jim vštěpuje nejrůznější znalosti a dovednosti, které jsou uplatnitelné v praktickém životě a rozvíjejí samostatné logické myšlení a schopnosti. V rámci projektu Centra Odborné Přípravy byly pořízeny moderní zemědělské stroje, pomocí nichž škola umožňuje svým žákům získat praktické zkušenosti související s obsluhou a manipulací s těmito stroji a zařízeními. Všechny pořízené stroje se připojují za traktor a jsou využívány jako praktická názorná učební pomůcka při výuce v oborech školy a slouží pro zlepšení praktické výuky žáků.

Ze života školní farmy

Obory, které se starají o školní hospodářství

Zemědělská olympiáda

Školní hospodářství

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2008

Pin It on Pinterest

Share This
X