VZDĚLÁVÁNÍ NA FRÝDLANTSKU

Základní informace

Podpora dalšího vzdělávání na Frýdlantsku

Název projektu: Podpora dalšího vzdělávání na Frýdlantsku
Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/3.2.01 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/04.0018
Období realizace projektu: 1. 10. 2012 – 31. 3. 2015

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo rozšíření dalšího vzdělávání v Libereckém kraji v oblasti zemědělství. V projektu byly vytvořeny takové aktivity, které budou směřovaly k vytvoření vzdělávacích programů, včetně výukových materiálů a byly pilotně ověřeny na skupině 12 osob (celkem), zda odpovídají výsledkům, které si programy stanovily. Vzdělávací programy se týkaly úplných kvalifikací Opravář zemědělských strojů a Včelař. Programy vycházely nejen z požadavků zaměstnavatelů, ale i jednotlivců a byly vytvořeny na základě standardů Národní soustavy kvalifikací, dále byly vytvořeny výukové materiály k oběma kvalifikacím.

Úspěšné projekty školy

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2008

Pin It on Pinterest

Share This
X