PROFESNÍ KVALIFIKACE

Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant je autorizovanou osobou pro akreditaci výsledků dalšího vzdělávání dospělých (zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v platném znění) a zařadila se mezi 30 subjektů v ČR, kterým autorizující ministerstvo zemědělství, ministerstvo po místní rozvoj a ministerstvo průmyslu a obchodu udělilo licenci.

Národní soustava kvalifikací umožňuje získat jak profesní kvalifikace, tak postupně na principu puzzle (tj. složením několika profesních kvalifikací) i úplnou kvalifikaci.

Kontakt: info@sshlfrydlant.cz 

Více informací o jednotlivých kvalifikací najdete zde: www.narodnikvalifikace.cz/

Nabídka profesních kvalifikací

29-001-H Výroba chleba a běžného pečiva
29-002-H Výroba jemného pečiva
29-043-H Výroba perníků
29-044-H Výroba trvanlivého pečiva
29-019-H Porážka a konečná úprava těl jatečných zvířat
29-020-H Ošetření jatečně opracovaných těl jatečných zvířat a vedlejších produktů
29-021-H Bourání masa
29-022-E Porážení, jatečné opracování a porcování drůbeže
29-023-H Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků
29-018-H Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, králíků, zvěřiny a ryb
41-005-H Ovocnář
41-006-H Školkař
41-007-H Sadovník
41-008-H Florista
41-037-H Květinář
41-038-H Krajinář
41-032-E Vazačské práce
41-033-E Údržba veřejné zeleně
41-027-H Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin
41-028-H Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat
41-029-H Opravář malé zemědělské mechanizace
41-035-H Chovatel včel
41-036-H Zpracovatel včelích produktů
41-022-H Pěstební činnost a ochrana lesa
41-023-H Těžební činnost
41-024-H Doprava dříví
41-025-H  Údržba lesních cest
41-026-H  Výroba sazenic v lesních školkách

AKTUALITY

15. 10. 2021 se koná zkouška z profesní kvalifikace 29-022-E Porážení, jatečné opracování a porcování drůbeže.

Národní soustava kvalifikací

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2008

Pin It on Pinterest

Share This
X