ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Metodika k ukončování vzdělávání – zde↵

V souladu s § 5, odst. 1 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění, zveřejňujeme termíny opravných a náhradních závěrečných zkoušek.

Písemné zkoušky

Termín konání opravné zkoušky:                1. září 2021 

Písemnou zkoušku budou však skládat ty osoby, které v jarním zkušebním období měli konat či konali opravnou nebo náhradní písemnou zkoušku (netýká se tak žáků dotčených opatřením obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MSMT-3258/2021-1 k závěrečným zkouškám, tj. žáků ukončujících vzdělávání ve školním roce 2020/2021).

Praktické zkoušky

Termíny konání opravných zkoušek:           2. – 10. září 2021

Ústní zkoušky

Termín konání opravné zkoušky:                14. září 2021

Termín pro podání přihlášky

Uchazeči, kteří chtějí konat opravnou nebo náhradní závěrečnou zkoušku, musí podat písemnou přihlášku nejpozději 5. srpna 2021 na studijní oddělení školy. Přihláška je k dispozici na stránce Závěrečné zkoušky.

Rozpis závěrečných zkoušek

ZA 3

SUS 3

ŘU 3

PSL 3

PRO 3

PE 3

OZS 3

LM 3

KČ 3

ZP 3

TSA 3

ZF 3

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY JARO 2021 – ZMĚNY OD ÚNORA 2021

Podmínkou pro vykonání závěrečné zkoušky je, že žák prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021 a zároveň je tento ročník posledním ročníkem oboru vzdělání žáka. Žák, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, může vykonat opravné nebo náhradní zkoušky v termínu určeném ředitelem školy tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 31. května 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. května, může konat řádný termín závěrečné zkoušky v termínech podle daného opatření. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června, může konat řádný termín závěrečné zkoušky nejdříve v září 2021. Na konkrétním termínu konání opravné či náhradní zkoušky se žáci dohodnou s vyučujícím příslušného předmětu. Opravné a náhradní zkoušky se konají komisionálně.

V případě umožnění prezenční výuky bude upřednostněn odborný výcvik. 

Ačkoli není hodnocení za 2. pololetí podmínkou konání závěrečné zkoušky, upozorňujeme, že je taktéž nezbytné řádně ukončit závěrečný ročník.

V případě, že žák, který neuspěje u závěrečné zkoušky, požádá o opakování ročníku v následujícím roce, budou jeho výsledky dosavadních závěrečných zkoušek v jarním období 2021 zrušeny (tj. oproti dřívější úpravě bude anulován i výsledek úspěšně složené zkoušky a žák ji bude muset skládat opětovně v následujícím roce).

Složení závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška všech oborů ve školním roce 2020-2021 bude složena z praktické zkoušky a z ústní zkoušky.

Nově budou žáci hodnoceni ze dvou zkoušek a klasifikace zůstane nezměněna.

Pravidla pro přípravu zadání závěrečných zkoušek se nemění, škola je povinna využít jednotných zadání závěrečné zkoušky a související zkušební dokumentaci.

Základní informace

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), vyhlášky 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři, vyhlášky 672/2004 Sb., kterou se mění vyhláška 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 47/2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem stanovuje ředitel školy postup při ukončování studia žáků:
Ukončování studia závěrečnou zkouškou
Ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem se studium ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Vysvědčení o závěrečné zkoušce je opatřeno doložkou o získání příslušného stupně vzdělání.
Možnost konání závěrečných zkoušek
Podmínkou pro vykonání závěrečné zkoušky je úspěšné ukončení posledního ročníku středního vzdělávání. V případě nesplnění této podmínky z důvodu neuzavření klasifikace, onemocnění apod., nemůže žák konat ZZ v termínech daných právními předpisy. Závěrečnou zkoušku skládá v náhradním termínu stanoveném zkušební komisí, a to v září, v prosinci eventuálně v červnu příštího školního roku.

Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v červnu z důvodů neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání do 31. srpna příslušného školního roku (ve výjimečných případech do konce září), konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí. Žák přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit.

Termíny opravných zkoušek stanovuje ředitel školy a zveřejní je nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek. Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou nebo náhradní zkoušku konat. Toto oznámení musí být podáno minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky.

Pokud se žák ke zkoušce nedostavil bez řádné omluvy předsedovi komise (do 3 dnů), nebo jeho omluva nebyla uznána, nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. Nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit. Závěrečnou zkoušku lze konat nejpozději 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.

Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku před zkušební komisí, může písemně požádat krajský úřad do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky, o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky.

Podrobné informace o průběhu Závěrečné zkoušky naleznete zde: zkouska.cermat.cz/

SOP / Kuchař-číšník

Pokyny k SOP

Přihláška k SOP

Přihláška k opravné ZZ

Přihláška

Závěrečné zkoušky učebních oborů

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2008

Pin It on Pinterest

Share This
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít