MATURITNÍ ZKOUŠKY

Základní informace

Maturitní zkouška se  skládá ze společné části a profilové části
Společná část obsahuje dvě povinné zkoušky český jazyk a buď cizí jazyk, nebo matematiku. Obsahuje také dvě nepovinné zkoušky z nabídky cizí jazyk nebo matematika.
Profilová část obsahuje tři povinné zkoušky a maximálně dvě nepovinné zkoušky.
Povinné zkoušky společné části
Koná žák v jedné úrovni obtížnosti, která odpovídá základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků. V případě komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se úroveň vztahuje na všechny tři její dílčí zkoušky (dílčí ústní zkoušku, didaktický test i písemnou práci).
Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu
Nedostaví-li se žák k maturitní zkoušce z vážných důvodů, omluví svou nepřítomnost písemně řediteli školy do 3 pracovních dnů. Závažnost důvodů, pro které se žák k maturitní zkoušce nedostavil, posoudí ředitel školy, uzná-li omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín zkoušky, v opačném případě žák u zkoušky neprospěl.
V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Opravnou zkoušku koná žák pouze z těch předmětů, v nichž neuspěl. V případě komplexních zkoušek opravuje vždy tu dílčí zkoušku, u které neuspěl. Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení čtvrtého ročníku.
Organizace společné části
Organizace společné části se řídí platnou školskou legislativou. Základním zdrojem informací pro maturitní zkoušku je
www.cermat.cz.

Přihlašování k maturitní zkoušce

2. prosince pro jarní zkušební období

25. července pro podzimní zkušební období

Přihláška k MZ

Uzpůsobení podmínek konání MZ

Vyhláška č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c) definuje žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) a tyto žáky člení do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení. Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.

Školní seznam literárních děl

Rozpis maturitních zkoušek

Sociální činnost

Veterinářství

Obchodní akademie

Agropodnikání

Podnikání
nástavbové studium

Rozhodnutí ředitele o stanovení maturitních předmětů

AP

VE

OA

NS

Témata profilové části maturitní zkoušky z předmětů

Agropodnikání

Anglický jazyk

Matematika

Pěstování rostlin

Chov zvířat

Praktická zkouška

Veterinářství

Anglický jazyk

Matematika

Chov zvířat

Nemoci zvířat

Praktická zkouška

Sociální činnost

Anglický jazyk

Matematika

Speciální nauky

Řízení sociálních služeb

Přímá a sociálně výchovná péče

Praktická zkouška

Obchodní akademie

Anglický jazyk

Matematika

Informační a komunikační technologie

Odborné ekonomické předměty

Písemná a elektronická komunikace

Praktická zkouška

Nástavbové studium  – Podnikání

Anglický jazyk

Matematika

Informační a komunikační technologie

Odborné ekonomické předměty

Účetnictví

Praktická zkouška

Zkouška z dospělosti

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2015

Pin It on Pinterest

Share This
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít